Inloggen

Naam: Wachtwoord:
Inloggen

Dorpencompetitie

Reglement Dorpencompetitie 2017-2018

(Vastgesteld 06-06-2017)

Dit recreatieve competitiesysteem geldt voor het seizoen 2017-2018.

Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem.

Er worden 7 wedstrijden gespeeld: t.w. 2 GD, 1 DD, 1 HD, 1 DE, en 1HE.+ 1 GD van de spelers, die geen enkel spelen ( m.u.v. blessure omstandigheden)

Een team bestaat uit max. 6 spelers (3 heren en 3 dames), waarbij het van belang is dat degene die het enkelspel speelt ook nog één andere spelsoort moet spelen.

De speler mag niet tevens vaste speler zijn in een team van een andere badmintoncompetitie.

Echter, indien de sterkte gelijkwaardig is, mag er vanuit de bond maximaal 3 x worden ingevallen en vanuit de Dorpencompetitie maximaal 3 x in de district of andere competitie.

Invallers dienen onderaan op het formulier te worden geschreven en als akkoord gegeven door de tegenstander.

De individuele deelnemer mag slechts uitkomen voor één vereniging, waarbij het niveau past in het team en overeenkomt met de poule waarin gespeeld wordt.

Indien een speler lid is van twee verenigingen mag hij uitkomen voor de ene vereniging en bij de andere vereniging 3 maal per seizoen invallen.

De gemengd dubbels dienen uit 4 verschillende personen te bestaan. 2 Heren en 2 dames.

Alle wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Elke set gaat tot 21 punten.

In de derde set wordt er gewisseld van speelhelft bij 11 punten. Vanaf de stand 20-20 wint degene, die het eerst 2 punten voorsprong heeft behaald.

Bij de stand 29-29 wint degene die het 30e punt scoort

Er dient zoveel mogelijk een scheidsrechter aanwezig te zijn (met telblok).

Voor iedere gewonnen set wordt 1 wedstrijdpunt toegekend.

Voor iedere gewonnen wedstrijd in drie sets krijgt de winnaar 2 punten en de verliezer 1 punt. Dit betekent maximaal 14 punten per uitwisseling. De eindstand wordt bepaald door het totaal behaalde aantal wedstrijdpunten uit en thuis. De tegengescoorde punten worden niet meegenomen. Indien het gelijk is telt de onderlinge wedstrijd. Indien dit ook gelijk is wordt de eindstand bepaald door het aantal tegengescoorde punten.

Indien alle wedstrijden gewonnen worden is het betreffende team sowieso kampioen ook al laat de puntentelling dat niet zien.

De thuisspelende en dus ontvangende vereniging zorgt voor het wedstrijdformulier.

Het wedstrijdformulier wordt door thuisspelende vereniging zo spoedig online ingevuld via www.dorpencompetitie.bobarts.nl en dan kiezen voor de optie ‘senioren’.

Maandelijks zal de stand aan de vereniging doorgemaild worden.

Alle deelnemers zijn voor aanvang van de competitie in het bezit van een volledig wedstrijdrooster.

Iedere wedstrijd dient op tijd, volgens het wedstrijdrooster gespeeld te worden. Wordt een wedstrijd afgezegd, verzet etc en wordt uiteindelijk niet gespeeld, dan geldt de eerste afzegging. D.w.z., dat het betreffende team in dat geval de wedstrijd met 0-14 verliest. Mocht het niet lukken om samen tot een andere datum te komen dan kan in goed overleg tussen beide partijen aan een ieder 7 punten worden toegekend. De wedstrijdleiding dient hiervan op de hoogte gesteld te worden. Een niet gespeelde wedstrijd die leidt tot promotie of degradatie, moet alsnog gespeeld worden desnoods na het afsluitend toernooi.

Bij blessure mag het resterende deel van de wedstrijd in goed overleg uitgespeeld worden. Echter de wedstrijd wordt op het formulier ingevuld als zijnde verloren in twee sets door de geblesseerde speler(s). De overige wedstrijden van de uitwisseling mogen afgespeeld worden door een reservespeler of iemand anders van datzelfde team. Een dame mag hierbij invallen voor een heer, maar een heer niet voor een dame. Alle wedstrijden, die niet gespeeld worden zijn gewonnen door de tegenpartij. In geval van een blessure in de 3e set wordt de wedstrijd verloren met 1-2.

Iedere vereniging zorgt zelf middels zijn/haar contactpersoon voor eventuele afmelding, vervanging etc.

Er moet gespeeld worden met een vast team. Voor aanvang van de wedstrijd moeten beide teams compleet zijn en kan er niet geswitcht worden met spelers uit verschillende poules. Eventuele invallers moeten passen binnen de poule en mogen niet uit een hogere poule komen.

Er wordt gespeeld met Yonex slow/groene shuttles. In overleg tussen beide verenigingen mag met blauwe shuttles gespeeld worden. Keuze voor de groene shuttle is bindend.

Iedere vereniging zorgt zelf, dat er bij de thuiswedstrijd groene of eventuele blauwe shuttles zijn.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de vergadering